tekst za malu maturu

Mala matura

 

Brojevi i operacije

Osnovni nivo

Srednji nivo

Napredni nivo

 

Algebra i funkcije

Osnovni nivo

Srednji nivo

Napredni nivo

 

Geometrija

Osnovni nivo

Srednji nivo

Napredni nivo

 

Merenje

Osnovni nivo

Srednji nivo

Napredni nivo

 

Obrada podataka

Osnovni nivo

Srednji nivo

Napredni nivo

 

ZBIRKA IZ 2010. SA REŠENJIMA ( ODLIČNI ZADACI ZA VEŽBU )

 

1.REALNI BROJEVI 2010.

2.STEPEN I KVADRATNI KOREN 2010.

3.ALGEBARSKI IZRAZI 2010.

4.KOORDINATE I LINEARNA FUNKCIJA 2010.

5.PROPORCIJE 2010.

6.LINEARNE JEDNAČINE I NEJEDNAČINE 2010.

7.SISTEMI JEDNAČINA 2010.

8.PITAGORINA TEOREMA 2010.

9.TROUGAO I ČETVOROUGAO 2010.

10.MNOGOUGAO 2010.

11.KRUG 2010.

12.SLOŽENE FIGURE 2010.

13.SLIČNOST 2010.

14.PRIZMA I PIRAMIDA 2010.

15.1.VALJAK 2010.

15.2.KUPA 2010.

15.3.LOPTA 2010.

 

ZBIRKA IZ 2011. SA REŠENJIMA

 

OSNOVNI NIVO

1.Brojevi i operacije sa njima-osnovni nivo 

2.Algebra i funkcije-osnovni nivo 

3.Geometrija-osnovni nivo 

4.Merenje-osnovni nivo 

5.Obrada podataka-osnovni nivo 

SREDNJI NIVO

1.Brojevi i operacije sa njima - srednji nivo 

2.Algebra i funkcije - srednji nivo 

3.Geometrija- srednji nivo 

4.Merenje- srednji nivo 

5.Obrada podataka- srednji nivo 

NAPREDNI NIVO

1.Brojevi i operacije sa njima-NAPREDNI NIVO 

2.Algebra i funkcije-NAPREDNI NIVO

3.Geometrija-NAPREDNI NIVO 

4.Merenja-NAPREDNI NIVO 

5.Obrada podataka - NAPREDNI NIVO 

KAO NEOBJAVLJENI ZADACI 

 

 

ZBIRKA IZ 2012. SA REŠENJIMA

 

OSNOVNI NIVO

1.Brojevi i operacije sa njima-osnovni nivo

2.Algebra i funkcije- osnovni nivo 

3.Geometrija-osnovni nivo 

4.Merenja-osnovni nivo

5.Obrada podataka-osnovni nivo 

SREDNJI NIVO

1.Brojevi i operacije-srednji nivo 

2.Algebra i funkcije - srednji nivo 

3.Geometrija-srednji nivo 

4.Merenja-srednji nivo 

5.Obrada podataka-srednji nivo

NAPREDNI NIVO

1.Brojevi i operacije sa njima-napredni nivo 

2.Algebra i funkcije- napredni nivo 

3.Geometrija-napredni nivo 

4.Merenja -napredni nivo 

5.Obrada podataka-napredni nivo 

 

TESTOVI IZ PRETHODNIH GODINA